Інклюзивна діяльність в ЗДО

Сучасний дошкільний навчальний заклад відкритий для всіх дітей. Включення дітей з особливими потребами в освітній процес дошкільного навчального закладу змінює передусім установки педагогів на розуміння особливостей розвитку дітей та врахування їхніх особливих потреб та потенційних можливостей розвитку в освітній роботі. Особливості дітей із порушеннями психофізичного розвитку неможливо нівелювати, тому потрібно змінювати організацію освітнього процесу в групі задля вирішення завдань навчання, виховання і розвитку всіх дітей в групі.

З метою забезпечення цілісного входження дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір, що відповідатиме її потребам і можливостям, в нашому дошкільному навчальному закладі передбачена така форма організації освіти, як інклюзивна. Інклюзивна освіта означає створення умов для отримання, засвоєння і використання знань, умінь і навичок дітьми з особливими освітніми потребами в різних видах діяльності разом з усіма однолітками групи. Тому загальною метою дошкільного навчального закладу з інклюзивною освітою є забезпечення умов для спільного виховання і навчання дітей з різними психофізичними особливостями розвитку.

Завданнями такого закладу є:

- створення комфортного простору для всіх дітей;

- створення інклюзивного розвивального середовища, яке сприяє гармонійному розвитку особистості особливої дитини;

- формування толерантного товариства дітей, батьків, персоналу дошкільного навчального закладу;

- створення у навчальному закладі педагогічної системи, сконцентрованої на потребах

дитини та сім’ї.

Принципи організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в групах з інклюзивною формою навчання:

- індивідуалізації та диференціації;

- єдності сенсорного (безпосередній чуттєвий досвід дитини як основа розвитку), мовленнєвого (формування різних видів мовленнєвої компетенції), лінгвістичного (засвоєння мовних засобів), комунікативного (включення дітей у різні форми спілкування) розвитку;

- підтримки самостійної активності дитини;

- міждисциплінарного підходу (освіта дитини з психофізичним рушенням вимагає комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення впровадження методів і засобів її виховання, навчання і розвитку);

- варіативності в організації процесів навчання і виховання;

- активного включення в освітній процес всіх його учасників: дітей, батьків і фахівців;

- партнерської взаємодії з родиною, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами (організація такої взаємодії передбачає зустрічі з батьками, бесіди, консультації, інформаційну підтримку, складання індивідуальної програми розвитку з урахуванням запитів сім’ї, залучення батьків до корекційно- розвивальної роботи, організацію зустрічей з фахівцями тощо).

Інклюзивні групи в дошкільному закладі комплектуються за Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах. Наповнюваність інклюзивної групи - до 15-ти осіб. У таких групах - не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю.

Кількість дітей з ООП в інклюзивній групі залежить від складності порушення у дитини та обсягу необхідної підтримки й допомоги від дорослого.

Рішення про утворення інклюзивної групи приймає керівник закладу на підставі заяви обох чи одного з батьків або інших законних представників дитини з ООП та висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Інклюзивну групу в закладі утворюють в обов’язковому порядку за наявності однієї такої заяви.

В закладі дошкільної освіти функціонує 5 інклюзивних груп:

v Група для дітей молодшого дошкільного віку № 3 «Зайчик»

v Група для дітей середнього дошкільного віку № 4 «Кульбабка»

v Група для дітей середнього дошкільного віку № 10 «Дзвіночок»

v Група для дітей старшого дошкільного віку № 8 «Вишенька»

v Група для дітей старшого дошкільного віку № 11 «Ромашка»

У інклюзивних групах з дошкільнятами додатково працюють відповідні профільні спеціалісти: асистенти вихователя, вчителі – дефектологи, вчителі – логопеди, практичний психолог.

Освітня діяльність в інклюзивних групах здійснюється з урахуванням нормативних документів:

Офіційні матеріали

Наказ МОН N855 від 11.09. 2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки

http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/178-

Наказ Міністерства освіти і науки України (МОН) N1153 від 21.12.2009 р. Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року N1482-р "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"

http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/227-

Проект Концепції розвитк у інклюзивної освіти http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189

Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком». Проект «Інклюзивна освіта» http://www.ussf.kiev.ua/

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні

http://www.education-inclusive.com/

Офіційний веб-сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

Методичні матеріали

Incluzia http://sites.google.com/site/inkluzia/home

Сайт, присвячений розкриттю проблемних питань освіти дітей з особливими потребами. Задачі працівників корекційної педагогіки. Інформаційно-методичне обслуговування педагогів інтернатних установ, фахівців корекційної служби.

Інклюзивна освіта

http://www.voipopp.vn.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=62&layout=blog&Itemid=89

Статті

Інклюзивна освіта

Ворон М., Кавун Ю. Інклюзивна освіта: українські реалії

http://osvita.ua/school/school_today/1492

Про інклюзію як освітню цінність та необхідність її впровадження в Україні - інтерв'ю з виконавчим директором Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" Юлією Найдою.

Зварічук С. Особливості інклюзивної освіти

http://teacher.at.ua/publ/osoblivosti_inkljuzivnoji_osviti/40-1-0-3333

Історія розвитку та функціонування моделі «Інклюзивнаосвіта».

Колупаєва А.А. Інклюзія як напрям освітнього реформування

http://ispukr.org.ua/26-nashi-roboti-teksti-statej-ta-in-robit.html

Мігалуш А.О. Інклюзивнаосвіта - шлях до всебічного розвитку дітей

http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Pedagogica/22422.doc.htm

Особливості інклюзивної освітиhttp://dnz9.edu.vn.ua/uploads/tiger-1329665754.doc

Софій Н.,Найда Ю. Діти з особливими освітніми потребами

http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/1555/

Становіч П., Джордан Е. Інклюзія як професійний розвиток

http://www.canada-ukraine.org/LastiwkaArticles/Article4_Inclusion%20as%20PD_Stanovich_Jordan.pdf

Кiлькiсть переглядiв: 108

Коментарi