Нормативно – правова база щодо організації роботи ЗДО у 2022 – 2023 н.р.

Закон України «Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Закон України «Про охоронудитинства»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовахв оєнного стану» (із змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільноїосвіти ) (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти ) нова редакція» https://mon.gov.ua/.../Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho...

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0648729-14#Text

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов допуску ассистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text

Додаткові джерела та рекомендації:

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

https://mon.gov.ua/.../pro-okremi-pitannya-diyalnosti...

ЛистДержавної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

https://document.vobu.ua/doc/13513

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період» https://mon.gov.ua/.../pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo...

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 № 1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану

https://mon.gov.ua/.../pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do...

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щод озабезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами»

https://znayshov.com/.../shchodo_zabezpechennia_osvity...

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/.../shodo-metodichnih-rekomendacij-do...

Лист Міністерства освіти і науки Українивід 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»

https://mon.gov.ua/.../pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv...

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

https://mon.gov.ua/.../pro-zarahuvannya-do-zakladiv...

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»

https://mon.gov.ua/.../shodo-zberezhennya-merezhi...

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.06.2022 № 4/1196-22 «Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку»

https://mon.gov.ua/.../23/List.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf

Інформація щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього

https://mon.gov.ua/.../osoblivosti-organizaciyi-202223...

Кiлькiсть переглядiв: 1564

Коментарi