Атестація працівників закладу освіти у 2023-2024 н.р.

/Files/images/vihovatel/наказ.jpg

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 35 «ВЕРБИЧЕНЬКА»

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провулок Миколи Паукова, 9, м. Біла Церква, Київська область, 09107, тел. (04563) 5-12-90,

е-mail: verbuchenka35@ukr.net Web: http://bilatserkva-dnz35.edukit.kiev.ua., код ЄДРПОУ 222036202

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням атестаційної комісії

Білоцерківського закладу дошкільної освіти №35 «Вербиченька»

протокол від 09.10.2023 № 1

Голова атестаційної комісії

директор Олена ЛЯШЕНКО

Список педагогічних працівників Білоцерківського закладу дошкільної освіти №35 «Вербиченька»

Білоцерківської міської ради Київської області, які підлягають атестації

у 2023- 2024 навчальному році

з/п

П.І.П.

Посада

Освіта

Стаж

Спеціальність за дипломом

Рік курсової перепідготовки

№ посвідчення про курсову перепідготовку, коли і ким видана

Рік останньої атестації

Категорія, яку має

Категорія, на яку претендує

1

Філоненко Наталія Олексіївна

вихователь

перед

фахова

вища

39

Дошкільне виховання

2023

ПК № 02139618 /2124 – 23

КНЗ КОР КОІПОПК

Вихователь ЗДО

2019

11 тарифний розряд

Спеціаліст ІІ категорії

2

Коломієць Світлана Миколаївна

практичний психолог

вища

19

Психологія

2022

ПК №02139618/6361-22

КНЗ КОР КОІПОПК

Практичний психолог

2019

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «практичний психолог – методист»

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «практичний психолог – методист»

3

Никоненко Наталія Іванівна

вихователь

вища

26

Дошкільна освіта

2021 (закінчення вишу)

Диплом М21 №127701 21.12.2023 р.

2019

11 тарифний розряд, педагогічне звання «вихователь – методист»

Спеціаліст І категорії, педагогічне звання «вихователь – методист»

4

Гамарник Оксана Володимирівна

музичний керівник

перед

фахова

вища

27

Музична освіта

2023

ПК №02139618/4367-23

КНЗ КОР КОІПОПК

Музичний керівник ЗДО

2019

9 тарифний розряд

Спеціаліст ІІ категорії

Працюємо з нормативними документами.

Законодавчі та нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників:

 1. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII
 2. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників"
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2013 року № 665 "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Ведення документації з атестації.

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста. Зокрема, у методичному кабінеті ЗДО має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації:

 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників;
 • перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників;
 • перспективний план атестації педагогічних працівників;
 • графік проведення атестації педагогічних працівників;
 • пам'ятки, порадники для педагогів, які атестуються;
 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;
 • аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей;
 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (діловий щоденник аналізу освітньої роботи, індивідуальна облікова картка педагога, модель оцінювання результатів роботи педагогічних працівників тощо);
 • аналітичні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників (таблиці, різні типи діаграм тощо);
 • матеріали, напрацьовані у процесі роботи атестаційної комісії, - протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування, книга обліку видачі атестаційних листів тощо (за умови виконання вихователем-методистом обов'язків секретаря атестаційної комісії).

Етапи атестаційного періоду.

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаціиного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме:

 • підготовчий;
 • експертно-дослідницький;
 • підсумковий.

На кожному з цих етапів діяльність вихователя-методиста наповнюється певним змістом.

Атестація працівників закладу освіти

Результати атестації 2021 – 2022 н.р.

· Гавриліна Людмила Віталіївна, вихователь, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєного педагогічного звання «вихователь-методист»

· Криволап Галина Григорівна, вихователь, атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

· Забожна Марина Леонідівна, музичний керівник, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

· Малюченко Тетяна Анатоліївна, вчитель – логопед, атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

· Баранова Вікторія Леонідівна, музичний керівник, атестована на встановлення 9 тарифного розряду.

· Колеснікова Ольга Михайлівна, вихователь, атестована на встановлення 11 тарифного розряду.

· Кузнєцова Оксана В’ячеславівна, вихователь, атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 1 категорії».

· Лабунець Марія Валентинівна, керівник гуртка англійської мови, атестована на встановлення 12 тарифного розряду.

Кiлькiсть переглядiв: 109

Коментарi