Інноваційна діяльність в ЗДО

Освітні інновації — це вперше створені, вдосконалені освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що мають істотно поліпшити результати освітньої діяльності.

Принципи сучасних інноваційних технологій:

- доцільність

- взаємодія навчання та виховання

- орієнтація на співпрацю

- особистісно-зорієнтований підхід

- використання різноманітних форм та методів

Мета інноваційних технологій:

ü Мотивувати до навчання

ü Зробити навчальний процес цікавим для дітей

ü Навчати працювати діалогічного, тобто в активній взаємодії з іншими

ü Розвивати здатність до рефлексії та самооцінки

ü Стимулювати ініціативу

ü Розвивати творчі здібності

ü Створити умови для самореалізації кожної особистості

ü Формувати компетенції, а не лише допомогти дошкільникам здобути знання

В ЗДО № 35 «Вербиченька» впроваджуються в освітню роботу наступні інноваційні технології навчання:

Ø Кольорові палички Кюїзенера - розвивають уяву, просторове сприйняття, дрібну моторику; є універсальним наочним інструментом для математичних обчислень.

Ø Технологія раннього навчання читання Л.Шелестової «Вчимося читати»

Ø Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення» (авт. Н.В.Гавриш) – розвиток словесної творчості, образного мовлення дітей, що виражається в сформованості умінь створенні усних творів — оповідань, казок, віршів тощо.

Ø Технологія навчання дітей розповіданню за схемами (авт. О. БІЛАН. К. КРУТІЙ) - розвиток у дітей словесно-логічного мислення, вироблення вміння користуватися основними логічними прийомами й операціями

Ø Технологія «Чудеса на піску» ( автори: Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінкевич – Євстигнеєва) – позитивний вплив на емоційне самопочуття дітей і дорослих, засіб для творчого розвитку і саморозвитку дитини.

Ø Технологія «Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників» (автор А. Савенков) - розвиток у дітей дослідницьких умінь і навичок; дитяча дослідницька практика

Ø «Освіта для сталого розвитку дошкільнятам» (автори О. Пометун та Н. Гавриш) - формування у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Ø Технологія особистісного розвитку «Світ у картинах художників» (автор Л.Шелестова) – формування ціннісної картини світу, розвиток пізнавальних та творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

Ø Технологія фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (автор М.Єфименко)

Ø Технологія ефективного засвоєння інформації «Мнемотехніка» - поліпшення ефективності засвоєння нової інформації; розвиток комунікативних та пізнавальних здібностей особистості, творче, логічне й образне мислення; формування навички самостійно навчатися; підвищення упевненості у власних можливостях.

Ø Освітня технологія «Кольорові палички Кюїзенера» - навчання математики та розвиток математичних здібностей, дрібної моторики, просторового та зорового сприйняття.

Кiлькiсть переглядiв: 312

Коментарi