/Files/images/vihovatel/Сич Н.О..jpgВихователь-методист Сич Наталія Олександрівна.

Методична робота - це система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності вихователів, спеціалістів закладу дошкільної освіти, розвиток їх творчого потенціалу, що значною мірою сприяє зростанню освіченості й вихованості дітей.

Головний напрямок методичної роботи – допомагати педагогам постійно оволодівати новими, ефективними формами і методами роботи з дошкільниками, забезпечувати умови для розвитку творчості педагогів, підвищувати їхню професійну майстерність та компетентність.

Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи, інноваційних методик та технологій, використання інформаційно - комп'ютерних технологій.

В закладі дошкільної освіти № 35 "Вербиченька"" методичну роботу здійснює вихователь-методист Сич Наталія Олександрівна - стаж роботи 26 роки, кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, має звання "старший вихователь".

Функції методичної служби ЗДО:

 • забезпечення професійною інформацією;

 • організація методичної й науково-дослідницької роботи ЗДО;

 • діагностика й аналіз освітнього процесу;

 • організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

 • допомога педагогам в підготовці до атестації;

 • організація підвищення кваліфікації;

 • допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

 • участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

 • допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик;

 • методична допомога у проведенні відкритих заходів, допомога у проведенні професійних конкурсів.

.

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

на 2023 – 2024 навчальний рік

1. Формувати у дітей необхідні компетентності, навички самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Створити сприятливі умови для формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини дошкільного віку для безпечного перебування в навколишньому середовищі.

3. Сприяти становленню повноцінної життєтворчої особистості дитини, яка поєднує в собі духовне мовленнєве багатство, патріотизм, соціально - моральну чистоту, шляхом формування культури українського мовлення засобами української народної казки та художніх творів та літературних текстів.

4. Забезпечити розвиток професійних компетентностей вихователя, формування необхідних знань, умінь і навичок для успішної інноваційної практичної діяльності на засадах інтеграції, що відповідає «Професійному стандарту вихователя»; використання сучасних, виховних та навчальних технологій, становлення рефлексивності як важливого чинника модернізації дошкільної освіти.


Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 840

Коментарi