ГРАФІК РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ

Вівторок : вчитель-логопед 16.00-17.00

завідувач - 17.00-18.00

Понеділок : інструктор з фізичного виховання - 15.00-16.00.

Четвер : практичний психолог - 16.00-17.00

вихователь-методист- 16.00-18.00

вихователі - 16.00-18.00


Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

комбінованого типу №35 «Вербиченька»

Білоцерківської міської ради Київської області

ПОЛОЖЕННЯ

про консультативний центр

для батьків або осіб, які їх замінюють

і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

1.Загальні положення

1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр) організовується в дошкільному навчальному закладі №35 «Вербиченька», що реалізовує вимоги Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля » .

1.2.Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законодавчими актами, наказами МОН України, рішеннями Білоцерківської міської ради, цим Положенням.

1.3.Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 5 (6) років, які виховуються в умовах сім’ї.

1.4.Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

2.Мета і завдання діяльності Консультативного центру

2.1.Мета створення Консультативного центру:

- забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2.2.Головні завдання Консультативного центру:

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом №35 «Вербиченька» й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

3.Організація діяльності Консультативного центру

3.1.Основні форми діяльності Консультативного центру

- організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

- організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту дошкільного навчального закладу.

3.2.Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- вікових, психофізіологічних особливостей дітей;

- психологічної готовності до навчання в школі;

- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- організація ігрової діяльності;

- організація харчування дітей вдома;

- створення умов для загартування і оздоровлення;

- соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.3.Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

3.4.Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя, практичного психолога, вчителя – логопеда, медичних працівників та інших фахівців.

3.5.Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декілька ми спеціалістами одночасно.

3.6.Для здійснення діяльності Консультативного центру ведеться наступна документація:

- журнал реєстрації звернень;

- план та графік роботи Консультативного центру, затверджений завідувачем ДНЗ №35 «Вербиченька»;

- аналіз роботи за рік.

3.7.Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснює завідувач ДНЗ №35 «Вербиченька» - Ляшенко Олена Миколаївна.


План роботи

Консультативного центру

для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються

в умовах сім’ї на 2021 – 2022 н.р.

Місяць

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальні

Вересень

1. Засідання ради при завідувачу «Про організацію Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

2.Інформування мешканців мікрорайону про роботу Консультативного центру в ДНЗ № 35 «Вербиченька»

3. Запрошення до Консультативного центру сімей, які виховують дітей дошкільного віку на дому.

4.Індивідуальна робота по запиту батьків.

5. Рекомендації «Як розмовляти з дітьми про COVID-19».

02.09.2021 р.

06.09.2021 р.

Постійно

Постійно

10.09. 2021р.

Завідувач ДНЗ

Вихователь – методист

Практичний психолог

Вихователь – методист

Практичний психолог

Педагоги Консультативного центру

Практичний психолог

Жовтень

Тема: «Виховання народною казкою»

1.Семінар для батьків «Казка як джерело творчості дітей»

- «Подорож у дивосвіт починаймо з малих літ»;

- «Український народний фольклор – засіб становлення особистості»;

- «Казка як модель світу»;

- «Казкова логоритміка»;

2.Індивідуальна робота по запиту батьків.

3. «Дружба як цінність. Як навчити дитину контактувати з однолітками» ZOOMконференція.

07.10.2021р.

Постійно

21.10.21р.

Вихователь – методист

Практичний психолог

Ляшенко Т.Г.. вихователь

Шавлова Н.О. логопед

Педагоги Конс. центру

Практичний психолог

Листопад

Тема: «Зростання дошкільника в праці»

1. Круглий стіл для батьків «Ми помічники»

- «Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасності»;

- «Психологічні основи розвитку самостійності дітей у трудовій діяльності»;

- «Форми організації праці дітей в умовах дошкільного закладу і сім’ї»

2. Індивідуальна робота по запиту батьків

3. Буккросинг (постійно діючий центр психолого-педагогічної літератури для реалізації інформаційної та просвітницької взаємодії ДНЗ та родин)

04.11.2021 р.

Постійно

З листопада 2021 р.

Вихователь – методист

Практичний психолог

Никоненко Н.І. вихователь

Практичний психолог

Педагоги Конс. центру

Грудень

Тема: «Фізкультурно – оздоровча робота з дошкільниками»

1.«Фізичний розвиток дитини – дошкільника»

- «Оздоровча робота на протязі дня»;

- «Рухливі ігри на прогулянці»;

- «Нетрадиційні методи оздоровлення дітей»;

- «Комплекси розвиваючих вправ для часто

хворих дітей»

2. Тренінг для батьків «Іграшка в житті

дитини»

3. Індивідуальна робота по запиту батьків

02.12.2021р.

23.12.2021р.

Постійно

Вихователь – методист

Інструктор з фіз. вихован.

Практичний психолог

Гавриліна Л.В.вихователь

Інструктор з фіз. вихован.

Практичний психолог

Педагоги Конс. центру

Січень

Тема: «Пізнавально- мовленнєвий розвиток»

1.Семінар для батьків «Розвиток мовлення

дітей»

- «Мовленнєва активність дітей 6 – 7 років»;

- «Комунікативна компетентність – головна

мета мовленнєвого розвитку мовлення дітей»;

- «Ігри й заняття по розвитку мовлення дітей»;

- «Як гарно вміти читати!».

2. Індивідуальна робота по запиту батьків

3. Виставка методичної літератури по

пізнавально – мовленнєвому розвитку дітей

13.01.2022р.

Постійно

13.01.2022р. 20.01.2022р.

Гордієнко Ю.М. логопед

Практичний психолог

Коцюруба Т.М. вихователь

Вихователь – методист

Педагоги Конс. центру

Педагоги Конс. центру

Лютий

Тема: «Ігрова діяльність»

Батьківська конференція: «Виховання грою»

- «Роль гри у формуванні звуковимови дитини»;

- «Використання ігрових моделей для розвитку дітей дошкільного віку»;

- «Пальчикові ігри»;

- «Знайомство з мовленнєвими іграми»;

- «Боремось із страхами за допомогою гри».

2. Індивідуальна робота по запиту батьків

03.02.2022р.

Постійно

Гордієнко Ю.М. логопед

Вихователь – методист

Кравченко С.В. виховат

Шавлова Н.О. логопед

Практичний психолог

Педагоги Конс. центру

Березень

Квітень

Тема: «Художньо – естетичне виховання дошкільників».

1. Круглий стіл: театральна діяльність у дошкільному віці»

- «Чарівні історії: казкотерапія на допомогу батькам»;

- «Казки з пластиліну»;

- «Театралізовані ігри дошкільників»;

- «Види театру»;

- «Майстер – клас по виготовленню героїв казок».

2. Індивідуальна робота по запиту батьків

3. Онлайн – виставка різновидів театрів для дітей дошкільного віку (презентація)

Тема: «Виховання культури»

1. Батьківські посиденьки «Моральне виховання дітей у сучасному світі»;

- «Формування гуманних відносин у сім’ї»;

- «Виховання історією рідного краю»;

- «Заняття по культурі поведінки з дошкільниками»;

- «Як виховувати добрі звички».

2. Індивідуальна робота по запиту батьків

03.03.2022р.

Постійно

03.03.22 р. - 31.03.22 р.

07.04.2022р.

Постійно

Практичний психолог

Вихователь – методист

Гордієнко Ю.М.логопед

Шавлова Н.О. логопед

Вихователь – методист

Педагоги Конс. центру

Педагоги Конс. Центру

Хто атестується , той формує загальну презентацію?

Вихователь – методист

Гордієнко Ю.М логопед

Шавлова Н.О. логопед

Практичний психолог

Педагоги Конс. центру

Травень

Тема: «Підготовка до шкільного старту»

1. Методична гостинна для батьків: «У школу з радістю».

- «Навчання з розважанням»;

- «Мовна активність дітей 6 -7 років»;

- «Психологічна готовність до школи».

2. Індивідуальна робота по запиту батьків

3. Засідання ради при завідувачу «Аналіз роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

05.05.2022р.

Постійно

26.05.2022р.

Вихователь – методист

Шавлова Н.О. логопед

Практичний психолог

Педагоги Конс. Центру

Завідувач ДНЗ

Кiлькiсть переглядiв: 346

Коментарi