/Files/images/metodist/ПЕдрада.jpg


Майстер-клас «Магія піску».


Людмила Гавриліна та Світлана Коломієць

Впровадження принципово нових підходів до дитини, заявлених у Базовому компоненті дошкільної освіти, потребує багато в чому й новітніх технологій. Педагоги широко послуговуються ними, творчо переробляючи й адаптуючи до конкретних умов. Такою інновацією, зокрема, є робота з піском (сендплей). Вона взяла початок від прадавніх дитячих ігор з цим улюбленим матеріалом, а також сучасних психологічних методик і трансформувалася в інтегровану технологію різнобічного розвитку дитини.

У наш стрімкий час, коли технічний прогрес міцно ввійшов у життя, батьки через надмірну зайнятість та педагогічну необізнаність, на жаль, дозволяють ді­тям забагато часу проводити перед телевізорами та комп’ютерами, що негативно позначається як на пси­хічному здоров’ї малюків, так і на їхньому фізичному стані: втомлюються очі, неправильно формується по­става, розвивається малорухливість. Діти менше спіл­куються з однолітками, виникає емоційна напруженість, підвищується рівень тривожності та агресивності, зни­жуються зосередженість та самооцінка.

Усе це спонукає нас використовувати нові, концептуально обґрунтовані підходи. Зокрема, педагоги ДНЗ N35 «Вербиченька» впроваджують технологію розвитку та самороз­витку дошкільнят “Магія піску». Вона забезпечує якісні зміни в інтелектуальній, емоційно-ціннісній, дієво-практичній сферах розвитку особис­тості.

07.10.2021р. в ЗДО 35 відбувся майстер - клас, де педагоги пригадали і повправлялися передавати дітям знання про пісок, ознайомлювати їх з на­вколишнім світом, розвивати в дошкільнят бажання пізнавати, експериментувати.

/Files/images/12_grupa_novi1_2021-2021r/1 пісок.jpg

Практика показує, що пісок є чудовим засобом для розвитку та саморозвитку наших вихованців, а гра з ним позитивно впливає на їхній емоційний стан та на емоційний стан самих педагогів

/Files/images/12_grupa_novi1_2021-2021r/11.jpg07.10.2021р.


/Files/images/12_grupa_novi1_2021-2021r/18.jpg

/Files/images/12_grupa_novi1_2021-2021r/6.jpg07.10.2021р.

02.09.2021року в музичній залі відбулася педагогічна рада № 1

Тема: «Стратегічні рішення на порозі нового 2021 – 2022 навчального року»

Міні – тренінг «Крок за кроком до нового року»

1. Ознайомлення з нормативно-правовими документами в галузі освіти на 2021/2022 навчальний рік

2. Виставка освітніх програм та літератури, рекомендованих МОН України для використання у 2021-2022н.р

3. Аналіз стану освітньої роботи у 2020/2021 н.р. та завдання і перспективи розвитку на 2021/2022 н.р.

Обговорення й затвердження річного плану роботи на 2021/2022 н.р.

Затвердження освітньої програми на 2021/2022 н.р.

4. Обговорення і затвердження переліку і графіку роботи безоплатних гуртків.

5. Обговорення і затвердження моделі здійснення моніторингу досягнень дітей.

6. Про затвердження науково педагогічних досвідів роботи педагогів, та про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіти.

/Files/images/aktsya_2021/пед.рада вересень.jpgПедагогічна рада № 1

30.03.2021 року відбулося засідання атестаційної комісії.

Черговій атестації підлягали :

1.Штика Олена Валентинівна - вихователь логопедичної групи.

2.Коцюруба Тетяна Миколаївна - вихователь.

3.Пономаренко Катерина Вікторівна - вчитель-логопед.

4. Дакал Вікторія Віталіївна - вихователь.

5. Шавлова Наталія Олександрівна - вчитель-логопед.

6.Шевченко Тетяна Михайлівна - музичний керівник.

7.Сич Наталія Олександрівна - вихователь-методист.

/Files/images/sich_natalya/3.jpg30.03.2021р.

/Files/images/sich_natalya/4.jpg30.03.2021р.


20.01.2021р. Відбувся проблемний семінар «Використання театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку» .Відповідальна музичний керівник Шевченко Т. М.(переглянути презентацію можна у вкладенні)

/Files/images/metodist/strelka.gif

Кiлькiсть переглядiв: 129

Коментарi