Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Програма вступного інструктажу
Вступний інструктаж з охорони
праці проводиться:
1. З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову). Незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади.
2. З працівниками, які прибули в ЗДО для проходження виробничої практики.
3. З вихованцями навчально – виховному закладі перед початком трудового і професійного навчання в групах.
4. За програмою, розробленою службою охорони праці і затвердженою керівником навчально – виховного закладу.
5. Проведення інструктажу реєструється у спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.
Перелік питань первинного інструктажу
Позаплановий інструктаж
Проводиться:
при введенні в дію нових або переглянутих актів по охороні праці;
при зміні технологічного процесу, або зміні модернізації устаткування, приладів та інструментів;
про порушення працівником, вихованцем нормативних актів, аварій чи отруєнь;
на вимогу працівників органу державного нагляду за охорону праці, вище стоячої організації або державної виконавчої влади у випадку якщо виявлено працівником незнання безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці.
При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше ніж 60 днів;
обсяг та зміст інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причини і обставин, що викликали необхідність його проведення
Повторний (позаплановий) інструктаж
Повторний інструктаж має на меті забезпечити краще засвоєння працівниками початкових знань і правил безпечного виконання роботи. Він супроводжується усім опитуванням для з’ясування ступеня засвоєних знань.
Інструктаж можна проводити для групи працівників, вихованців однієї професії, проте в групі не повинно бути більше 15-20 чоловік.
Керівництво навчального закладу встановлює для кожного підрозділу і для різних професій строки періодичного інструктажу, враховуючи при цьому, що кожний співробітник, вихованець повинен проходити повторний інструктаж не рідше як два рази на рік, а при роботі з підвищеною небезпекою, джерелами іонізуючих випромінювань - не рідше як 4 рази на рік.
Якщо деякі працівники порушують інструкції з техніки безпеки, а також у зв’язку з нещасним випадком, керівник підрозділу призначає позачерговий (повторний) інструктаж.
Кожний працівник, учень, з яким трапився нещасний випадок, після відновлення працездатності і перед тим, як приступити до роботи, проходить в обов’язковому порядку інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці.


Повсякденний (поточний) інструктаж
Повсякденний(поточний) інструктаж проводиться:
перед початком роботи,
після доручення нової роботи,
під час роботи, у процесі нагляду за ходом виконання дорученої роботи,
при особистому звертанні працівника або вихованця,
Інструктаж має на меті ознайомити працівника, вихованця з безпечними способами виконання дорученої роботи.
Повсякденний інструктаж має бути коротким, містити чіткі, конкретні вказівки і в разі потреби супроводжуватись показом правильних і безпечних прийомів роботи.
У процесі роботи керівник зобов’язаний систематично контролювати виконання кожним вихованцем або працівником даних йому під час інструктажу вказівок. Для працівників та вихованців, які не виконують інструкцій з техніки безпеки, інструктаж потрібно повторити.
Діючим законодавством не встановлена форма документа, в який вносився б запис про те, якщо працівник проінформований керівником під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторах, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Такі записи можуть бути внесені в особливу картку (форма Т-2). Затверджену Міністерством статистики України наказом від 2 серпня 1993р. №180, або акт атестації робочого місця.


Цільовий інструктаж
Цільовий інструктаж провидиться при:
при виконанні разових робіт, не пов’язаними з безпосередніми обов’язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами закладу тощо);
ліквідації аварій, стихійного лиха;
при проведенні робіт на які оформлюються наряд – дозвіл та інші документи;
екскурсіях по закладу, за межі закладу;
організація масових заходів з вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).
Кiлькiсть переглядiв: 421

Коментарi