ПЕДАГОГІЧНА РАДА №2

2012-11-26

/Files/images/IMG_6351.JPG

26 листопада відбулася педагогічна рада з теми : " Забезпечення наступності і перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти".

З виступу завідувача :

-реалізація наступності між дошкільною та початковою ланками освіти передусім має орієнтуватися на усунення суперечок між запитами школи, амбіційними завищеними вимогами окремих батьків щодо підготовки їхніх дітей та необхідністю врахувати специфіку дошкільної освіти. Як показує практика, на сьогоднішній день відсутній цілісний, системний, всеохопний підхід до реалізації наступності, який би задовольняв потреби обох ланок: і дошкільної, і початкової.

/Files/images/DSC05654.JPG

З виступу вихователя-методиста:

- розглядаючи наступність як побудову єдиної змістової лінії, потрібно брати до уваги і забезпечення ефективного поступального розвитку дитини, її успішний етап через зв'язок і узгодженість кожного компоненту складної методичної системи. Головною умовою забезпечення наступності у вихованні та навчанні є спрямованість педагогічного процесу дошкільного навчального закладу і початкової школи на спільну і єдину мету - всебічний розвиток активної, творчої особистості дитини відповідного віку.Також, структура освітнього процесу має свою специфіку і в дошкільному навчальному закладі, і в початковій школі.

/Files/images/DSC05653.JPG

З виступу вихователя Філоненко Н.О.:

- у дошкільному закладі забезпечується зв'язок вихованців і педагогів дитячого садка і школи. Для цього використовуються екскурсії до школи, відвідування уроків, спільні з першокласниками розваги, а молодших школярів запрошують у дитячий садок для зустрічі з випусниками старшої (підготовчої ) групи. Побутує також практика взаємовідвідування вихованцями дитячого садка і учнями початкових класів свят у дошкільному закладі та початковій школі ( свято знань, посвята у школярі, свято букваря, випуску з дитячого садка).

/Files/images/DSC05656.JPG

З виступу вихователя Орлюк М.І.:

-на основі досліджень Л. Калмикова дійшли висновку, що реалізація принципу наступності між дошкільною підготовкою і шкільним навчанням у галузі формування граматичної будови мовлення можлива за умови посилення синтаксичної роботи в першому класі. На межі двох етапів оволодіння мовленням реалізація принципу наступності під час формування граматичної будови здійснюється за таких умов: опертя на мовленнєвий досвід, набутий дітьми до школи; організація роботи над реченням з урахуванням єдності його істотних ознак (значення, форми, структури); вивчення лексико-орфографічних тем на матеріалі речення ( на синтаксичній основі); вивчення речення як частини тексту.

/Files/images/DSC05659.JPG

З виступу вихователя Кравченко С.В., з теми " Педагогізація батьків старшого дошкільного віку".

-для дітей дошкільного віку першим і головними вихователями є батьки, від виховного впливу яких залежить повноцінний розвиток і становлення дитини, як особистості. Саме батьки закладають основи фізичного, психічного, морального та інтелектуального розвитку дитини, забезпечують захист від негативних впливів довкілля. Процес педагогізації батьків має вибудовуватися на принципах гуманізму та демократизації, єдності сімейного і суспільного виховання, диференціації та індивідуалізації сімей, партнерської рівності у процесі виховання, конструктивності, інноваційності і варіативності педагогічної взаємодії.

Кiлькiсть переглядiв: 58

Коментарi