Тиждень безпеки праці


Організатор : завідувач, вихователь-методист


Дата початку: 22.04


Дата завершення: 28.04


Час початку: 09:00


Місце проведення заходу: ДНЗ № 35 "Вербиченька"


Опис :

Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) комбінованого типу №35 «Вербиченька»

Білоцерківської міської ради Київської області

НАКАЗ

18 квітня 2014рік №52

м. Біла Церква

Про організацію та проведення

Тижня безпеки праці в дошкільному

навчальному закладі до Всесвітнього

дня охорони праці

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я і життя учасників навчально-виховного процесу та наказу управління освіти і науки від 08.04.2014 року №16-аг «Про організацію та проведення Тижня безпеки праці в установах та закладах освіти міста до Всесвітнього дня охорони праці»

НАКАЗУЮ:

 1. З 22 по 28 квітня 2014 року до Всесвітнього дня охорони праці провести в дошкільному навчальному закладі Тиждень безпеки праці.
 2. Методисту дошкільного навчального закладу Радоміцькій Н.М. та голові профспілкового комітету Гавриліній Л.В. з 22 по 28 квітня 2014 року організувати та провести заходи до Тижня профілактики та культури безпеки праці.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач дошкільного навчального

закладу ________________ Ляшенко О.М.

ЗВІТ

про проведення Тижня безпеки праці

у дошкільному навчальному закладі

(яслах – садку) комбінованого типу № 35 «Вербиченька»

Білоцерківської міської ради Київської області

На виконання наказу завідувача дошкільного навчального закладу (ясел - садка) комбінованого типу № 35 «Вербиченька», «Про проведення Тижня безпеки праці» від 18 квітня 2014 р. № 52 у дошкільному навчальному закладі №35 «Вербиченька» з 22 по 28 квітня 2014 року проведено Тиждень безпеки праці .

Мета проведення Тижня безпеки праці – комплексне розв’язання питань забезпечення безпечних умов навчання, виховання і праці учасників освітнього процесу та активізація діяльності дошкільного навчального закладу з питань охорони праці.

Для проведення Тижня безпеки праці було створено оргкомітет, головою якого призначено вихователя – методиста Радоміцьку Н.М., заступником — заступника завідувача з господарства Скрипченко Ю.В.

Оргкомітетом розроблено план заходів Тижня безпеки праці дошкільного навчального закладу. У ході проведення Тижня безпеки праці всі заплановані заходи виконано.

Протягом тижня перевірено дотримання вимог нормативно – правових актів з питань охорони праці, відповідних інструкцій; введення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці; проведення атестації робочих місць та виконання положень розділу з охорони праці колективного договору тощо.

У ході перевірки виявлено:

- стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з Санітарними правилами влаштування і утримання дошкільних навчальних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла – садки), затвердженими заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 20 березня 1985 р. № 3231 – 85;

- працівники дошкільного навчального закладу № 35 «Вербиченька» своєчасно проходять медичні огляди;

- електромережа у навчальному закладі встановлена відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1 – 1.21 – 98), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р. № 4;

- працівниками спеціалізованого підприємства енергонагляду м. Білої Церкви перевірено опір ізоляції та заземлення і занулення, про що зроблено відповідні записи в акті про проведення такої перевірки.

У дошкільному навчальному закладі під час Тижня безпеки праці оновлено посадові інструкції для обслуговуючого персоналу – прибиральника службових приміщень, двірника, сторожа.

Однак, під час перевірки виявлено певні недоліки, зокрема:

 • необхідно провести цільовий огляд гофрованих металорукавів на предмет надійності перехідних контактів;
 • необхідно провести випробування захисних засобів із діалектичної резини (рукавиць).

25 квітня 2014 року вихователем-методистом Радоміцькою Н.М. та заступником завідувача з господарства Скрипченко Ю.В. згідно з планом проведено лекцію для працівників навчального закладу на тему «Дотримання правил з охорони праці учасниками навчально – виховного процесу».

Під час Тижня безпеки праці проведено:

 • бесіди “Про лихий вогонь". Мета яких: закріпити з дітьми причини виникнення пожеж, які дії слід проводити в таких випадках. Закріпити з дітьми номер телефону пожежної служби. Виховувати бережне ставлення до свого життя.
 • дидактичні ігри “Виклич службу порятунку”, “Правила дорожнього руху” та інші.

28 квітня 2014 року проведено заняття взаємовідвідування “28 квітня — Всесвітній день охорони праці” для дітей старшого віку.

Вихователь – методист _____________________ Н.М. Радоміцька

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу

№ 35 «Вербиченька» Білоцерківської міської ради Київської області

Н АКАЗ

29.04.2014 р № 53

м. Б і л а Ц е р к в а

Про підсумки Тижня безпеки праці

в дошкільному навчальному закладі

до Всесвітнього дня охорони праці.

На виконання наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради «Про організацію та проведення Тижня безпеки праці в установах та закладах освіти міста до Всесвітнього дня охорони праці» від 08.04.2014 р. № 16-аг, наказу дошкільного навчального закладу від 18.04.2014 року № 52 «Про організацію та проведення Тижня безпеки праці в дошкільному навчальному закладі до Всесвітнього дня охорони праці», з метою забезпечення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення рівня охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання випадкам травматизму учасників навчально-виховного процесу, з 22.04.2014 р. – 28.04.2014 р., в дошкільному навчальному закладі проведено Тиждень безпеки праці.

Під час Тижня безпеки праці в дошкільному навчальному закладі до Всесвітнього дня охорони праці своєчасно проведено заходи відповідно до розробленого плану. Найактивнішими учасниками стали вихованці та працівники середньої групи «Вишенька», старшої групи «Ластівка», ІІ молодшої групи «Дзвіночок» та музичний керівник Кузнєцова Л.П.

Під час Тижня безпеки праці перевірено дотримання учасниками освітнього процесу правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Порушень правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасниками освітнього процесу не виявлено. Однак потребують:

 • необхідно провести цільовий огляд гофрованих металорукавів на предмет надійності перехідних контактів;

Враховуючи зазначене вище

Н А К А З У Ю:

1. Визначити, що заходи Тижня безпеки праці в дошкільному навчальному закладі до Всесвітнього дня охорони праці проведено на належному рівні.

2. Схвалити роботу членів оргкомітету:

- Радоміцька Н.М., вихователь-методист;

- Гавриліна Л.В., вихователь;

- Скрипченко Ю.В., заступник завідувача з господарства;

- Самільчик Н.О., вихователь.

3. Заступнику завідувача з господарства Скрипченко Ю.В.:

 • До 01.06.2014 р. провести цільовий огляд гофрованих металорукавів на предмет надійності перехідних контактів.
 1. Вихователю-методисту Радоміцькій Н.М., заступнику завідувача з господарства Скрипченко Ю.В. постійно вживати заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, виховання та праці учасників освітнього процесу.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. Завідувача дошкільного навчального закладу Н.М. Радоміцька

ПЛАН

проведення Тижня безпеки праці

в дошкільному навчальному закладі (ясла-садку)

комбінованого типу № 35 «Вербиченька»

до Всесвітнього Дня охорони праці

22.04.-28.04.2014

1. Організувати та провести за підтримки профспілкового комітету заходи Тижня безпеки праці в дошкільному навчальному закладі завідувач
2. Привести у відповідність до діючого законодавства документацію щодо атестації робочих місць за умовами праці. завідувач
3. Проконтролювати спільно з профспілковим комітетом: стан виконання колективного договору, розділ «Охорона праці»; стан ведення трудових книжок працівників; ведення документації щодо організації роботи з охорони праці в закладі. Завідувач, голова ПК
4. Надати працівникам роз'яснення сучасного трудового законодавства, змін та доповнень до нього з питань охорони праці в галузі освіти. завідувач
5. Провести заняття взаємовідвідування «28 квітня – Всесвітній день охорони праці» для дітей старшого віку. Вихователі старших груп
6. Підготувати звіт про підсумки проведення Тижня безпеки праці в закладі та розмістити інформацію на сайті. завідувач, вихователь-методист
7. За підсумками проведення Тижня безпеки праці в дошкільному навчальному закладі видати наказ та розмістити інформацію на сайті. Завідувач, діловод